Circulair

Wat is circulair precies? Hoe verhoudt dit zich tot nieuwe producten?

OZ-IT werkt duurzaam en circulair. Afval bestaat niet. Producten die niet meer bruikbaar zijn worden gedemonteerd en grondstoffen komen weer beschikbaar voor hergebruik. Het demontageproces is Weeelabex gecertificeerd.

Circulaire economie

Binnen de circulaire economie blijven grondstoffen behouden. Afval bestaat niet. Producten die zijn afgeschreven, worden gedemonteerd en de grondstoffen komen steeds weer beschikbaar om andere producten van te maken.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om Nederland in 2050 volledig circulair te hebben.

Demontageproces

Als producten niet meer te repareren zijn of technisch afgeschreven zijn, worden deze gedemonteerd. Hiervoor werkt OZ-IT samen met Philadelphia in Kampen. Hier werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Weeelabex gecertificeerd aan het winnen van grondstoffen.

Circulaire mobiele devices en printers

Alle door OZ-IT geleverde circulaire producten zijn kwalitatief gelijkwaardig aan nieuwe producten. Bijvoorbeeld winkelvoorraad van grote merken of demo-modellen. OZ-IT voert uitgebreide kwaliteitscontroles uit en biedt op alle circulaire producten garantie.